Datorföreningen Astrakan

Emacs och Org-mode


Anders Jackson höll den 21:a februari en föreläsning om Emacs och Org-mode, och hur man kan generar HTML, PDF, etc från ett Org-mode-dokument.
Men även hur man kan skriva kod i Org-mode och kunna exekvera dem direkt från Org-mode, samt generera källkod.

För mer information, se Org-Mode och Emacs.

Dela denna post: