Datorföreningen Astrakan

Guider


E-post

Vidarebefordring av e-post

För att vidarebefordra e-post som kommer till ditt medlemskonto skapar du en fil som heter ".forward" i din hemmakatalog. I filen skriver du den eller de adresser som du vill att mailen ska skickas till separerade med ett komma, inklusive ditt medlemskonto om du fortfarande vill få e-post dit.

Exempel 1: medlem@astrakan.hig.se,example@example.com
E-post kommer till medlem@astrakan.hig.se och example@example.com.

Exempel 2: example@example.com
E-post kommer enbart till example@example.com.

Montera hemkatalog på lokal dator

Under Debian GNU/Linux

  1. Installera sshfs
    sudo apt-get install sshfs
  2. Montera fjärrmapp public_html till lokalmapp Cardinal
    sshfs medlem@cardinal.astrakan.hig.se:public\_html Cardinal
  3. Gör det du ska!
  4. Avmontera mappen Cardinal
    fusermount -u Cardinal

Notera att man på samma sätt kan ansluta till sin hemkatalog hos HIG via spartacus.student.hig.se istället för cardinal.astrakan.hig.se som användes ovan.

Under Windows

Det finns till exempel win-sshfs. Tyvärr verkar projektet inte vidare aktivt och sshfs till Linux rekommenderas.

Subversion

Komma igång

För att få ett eget repository för svn på astrakans server, vänligen kontakta styrelsen. Efter skapande av nytt repository så kommer det finnas på http://svn.astrakan.hig.se/svn/<namn_på_repo>

Info om Subversion

Mantis

Mantis är ett system för att rapportera in problem, buggar och önskemål om förbättringar till de som administrerar servrar. Detta kommer användas för att ge en översikt över vad som är viktigt att åtgärda, så att inget glöms, och över vilket arbete som är inplanerat och vem som utför det.

Manual

http://www.mantisbt.org/manual/

Wiki

http://www.mantisbt.org/wiki/doku.php

Dela denna post: