Posts tagged with: emacs

Emacs och Org-mode

Anders Jackson höll den 21:a februari en föreläsning om Emacs och Org-mode, och hur man kan generar HTML, PDF, etc från ett Org-mode-dokument. Men även hur man kan skriva kod i Org-mode och kunna…

Läs mer »