Posts tagged with: föreläsning

Java och XML

Martin Pettersson höll den 28:e februari en föreläsning om hur man kan läsa och skapa XML-dokument från Java.…

Läs mer »

Emacs och Org-mode

Anders Jackson höll den 21:a februari en föreläsning om Emacs och Org-mode, och hur man kan generar HTML, PDF, etc från ett Org-mode-dokument. Men även hur man kan skriva kod i Org-mode och kunna…

Läs mer »