Posts tagged with: OpenStack

Vi flyttar till OpenStack

Vi har påbörjat arbetet med att flytta våra virtuella och fysiska servrar till OpenStack. Planen är att få bort gamla maskiner och minska värmebudgeten. OpenStack är uppe och kör och just nu håller vi på…

Läs mer »